Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Research Assistant

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2011 - 2017 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

Managerial Experience

 • 2022 - Continues SDG Birimi

  Ataturk University, Rektörlük, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME OFİSİ

 • 2019 - Continues Board Member

  Atatürk Üniversitesi, Araştırma Metodolojisi Eğitim Ve Uygulama Ofisi