Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Appraisal of Linear Type Traits in Simmental Cows Reared on High Altitude of Eastern Turkey

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.26, no.3, pp.331-338, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Genetic and Environmental Parameters of Milkability Traits in Holstein Friesian Cows

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.1, pp.143-147, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Study on milkability traits in brown Swiss cows reared eastern region of Turkey

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.7, no.10, pp.1218-1222, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Growth, health and behavioural traits of dairy calves fed acidified whole milk

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.83, no.9, pp.976-979, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of feeding acidified milk replacer on the growth, health and behavioural characteristics of holstein Friesian calves

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.30, no.2, pp.235-241, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of concentrate levels on the growth characteristics and feed efficiency of Brown Swiss calves

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.72, no.7, pp.612-615, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of concentrate feeding levels on the postweanining performance of Holstein Friesian calves

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.5, pp.1025-1032, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Usage of Edible Aquatic Insects for Feed Rations of Poultry Animals

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, pp.70-80, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, vol.8, pp.341-349, 2018 (International Refereed University Journal)

Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Erzurum İli Narman İlçesi Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.396-405, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi VeBuzağı Yetiştirme Uygulamaları

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.32, pp.39-45, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Two Different Programs for Brown Swiss and Holstein Friesian Lactating Cows and Heifers

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.48, no.1, pp.51-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Esmer ve Siyah Alaca Sağmal İnekler ile Düvelerde İki Farklı Yemleme Programının Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Two Different Feeding Programs For Brown Swiss And Holstein Friesian Lactating Cows And Heifers

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.48, pp.51-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on Milking Management Applied in Cattle Enterprises in Narman County of Erzurum Province

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.32, no.2, pp.45-54, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Cattle Feeding Habits of Cattle Enterprises in Narman County of Erzurum Province

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.32, no.1, pp.39-45, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Erzurum İli Hınıs İlçesindeki Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri Sağım Yönetimi

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.322-329, 2016 (Other Refereed National Journals)

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, vol.30, pp.27-37, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.19, pp.37-42, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Characteristics of the Barns in Hinis County of Erzurum Province

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.19, no.1, pp.98-110, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Socio-Economic Structures of Cattle Enterprises in Hinis District of Erzurum Province

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.30, no.1, pp.27-37, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

erzurum ili hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinin yapısal durumu çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uyğulamaları

ığdır üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, vol.5, no.4, pp.85-97, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Variance Component Estimation for Heritability of Gamma Lactation Curve Traits of Holstein Friesian Cattle

Indian Veterinary Journal, vol.87, pp.35-38, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkili Bazı Çevre Faktörleri Tekirdağ Ziraat Fakültesi Derg

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.4, pp.17-26, 2007 (Other Refereed National Journals)

Doğu Anadolu Kırmızısı sığırlarda büyüme ve gelişme özellikleri üzerine etkili bazı çevre faktörleri

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Linear Regression Models for Estimation of Body Weights of Eastern Anatolian Red Cattle

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg.,, vol.37, pp.169-175, 2006 (Other Refereed National Journals)

The effect of Initial Age of Fattening Performance and Carcass Traits of Eastern Anatolian Red Cattle Reared in Eastern

Journal Of Animal And Veterinary Advances, vol.5, pp.566-569, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Levels of Milk Replacer Feeding onThe Performance of Brown swiss Calves Raised in Eastern Turkey.

Journal Of Animal And Veterinary Advances, vol.5, pp.373-375, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationships among Body Weight, Body Measurements and Estimated Feed Efficiency Characteristics in Holstein Friesian Cows

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.3, no.1, pp.64-67, 2006 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Doğu anadolu kırmızısı sığırlarında vücut ağırlıklarının tahmini için doğrusal regresyon modellerinin belirlenmesi

Atatürk University Journal of Agriculturel Science, vol.37, no.2, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effect of non-genetic factors on the linear type traits in Simmental cows in eastern region of Turkey,ANTALYA, TÜRKIYE

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Animal Husbandary, 26 - 28 September 2018, pp.15

THE EFFECT OF NON-GENETIC FACTORS ON THE LINEAR TYPE TRAITS INSIMMENTAL COWS IN EASTERN REGION OF TURKEY

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018

The effect of non-genetic factors on the linear type traits in Simmental cows in eastern region of Turkey

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Animal Husbandary, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.15

The effect of non-genetic factors on the linear type traits in Simmental cows in eastern region of Turkey

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Animal Husbandary, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.15

Environmental Effects of Beef Raising Carbon and Water FootprintOlcay Guler Ünsal Doğru (BM8_O2693)

8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON, Prizren, Serbia And Montenegro, 6 - 08 September 2017, pp.135 Sustainable Development

Esmer ırk ineklerde sağım özellikleri üzerine bir araştırma

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.149

Eksitilmis Süt le Beslenen Buzagıların Gelisme, Saglık ve DavranısÖzellikleri

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 5 September - 08 May 2007, vol.1, pp.754-759

Kesif Yemle Besleme Seviyelerinin Siyah Alaca Buzağıların Sütten Kesim Sonrası Performansları Üzerine Etkileri

ANKARA ÜNİVVERSİTESİ 3. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2002