Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Hukuku, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ataturk University, Erzincan Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yorum Yöntemleri Açısından İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

 • 2007 Postgraduate

  1982 anayasası ve Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Kitle İletişim Özgürlüğü

  Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku