Publications & Works

Articles Published in Other Journals

10.03.2017 Tarihli ve 51-VI 3PK Sayılı Kanunla 1995 Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklerin Yasama ve Yürütme İlişkilerine Etkisi

Erzincan Binali Yıldırm Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.1-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Right to Live in a House Worthy of Human Dignity of Apartment Atendants

Human Rights Review, no.12, pp.85-98, 2016 (National Non-Refereed Journal)

14 Aralık 1995 Dayton Anlaşması ile Oluşturulan Hükümet Biçiminin Bosna Pratiğindeki Sorunları ve C özüm O nerileri

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vol.18, pp.25-61, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Rejim Üzerindeki Yansımaları

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.27-72, 2013 (National Refreed University Journal)

Türkiye de İnternet Özgürlüğü ve 5651 Sayılı Kanun

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.14, pp.177-200, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Temel Hak ve Hürriyetler Ekseninde Kişisel Verilerin Korunması

Atatürk Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Kulübü instagram canlı yayını, Erzurum, Turkey, 27 April 2021 Sustainable Development

Hukuk Devleti Kavramı ve İlkeleri

Eurasian Conference on Language and Social Sciences X, Almati, Kazakhstan, 20 November 2020

İnsan Hakları Açısından Mahremiyet Kavramı ve Hastanın Kişisel Verilerinin Mahremiyeti

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 September 2017 Sustainable Development

The Right to Live in a House Worthy of Human Dignity of Apartment Attendants

The International Journal of Arts Sciences (IJAS) (Joseph B. Martin Conference Center at Harvard Medical School, 77 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachuses, USA, from 23 to 27 May 2016, Massachusetts, United States Of America, 23 - 27 May 2016

İnsan Haklarının Evrenselliği

İnsan Hakları Konulu Konferans, Erzurum Polis Okulu, Erzurum, Turkey, 10 December 2015

İnsan Hakları ve Demokrasi

10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlama Programı, Turkey, 10 December 2014 Sustainable Development

Yeni Anayasa Arayışları

Birlik Vakfı Erzincan Şubesi Konferans, Turkey, 05 April 2014

İnternet Özgürlüğü

Türkiye’de İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmelendirilmesi, Türkiye Bilişim Vakfı - TÜSİAD’xxın Ortak Düzenlediği Çalıştay, Turkey, 13 May 2010

Dilenciliğin Türk Pozitif Hukukundaki Yeri

Bir Kent Sorunu: Dilencilik, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2008

Books & Book Chapters

Ayan Nedir, Pinhan Nedir, Nişan Nedir, Şimdi Bildim, Adli Tıp Biliminin İnsan Haklarına Katkısı

in: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 30. Kuruluş Yıldönümü Armağan Kitabı, Ahmet Nezih KÖK, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.557-590, 2022 Sustainable Development

Kamu İhalelerine Hakim Olan İlkeler

in: Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Kamu İhale Uygulamaları, Yücel Oğurlu, Editor, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, pp.163-189, 2011

İnternet Özgürlüğü: Önemi ve Unsurlar

in: Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları, Selda Çağlar, Editor, Beta, İstanbul, 2010 Sustainable Development