Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FLEXIBILITY AND LEISURE BOREDOM

3rd International Recreation and Sports Management Congress, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2022, pp.376-377

DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN SPOR KULÜPLERİNİN FİNANSAL YAPISINA ETKİSİ

3rd International Recreation and Sports Management Congress, Antalya, Turkey, 16 - 19 May 2022, pp.119-120

Bilişsel Esneklik ve Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3 rd International Recreation and Sports Management Congress, 16 May 2022, pp.376-377

An Investıgatıon of The Achıevement Goals And Study Process of Athletes in Indıvıdual Sports and Team Sports

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi , Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.299-300 Creative Commons License

Cumhuriyet Tarihinden İtibaren Olimpiyatlarda Türk Sporcuları

4. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 07 October 2020

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

3. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.693-699

Kayak Merkezelerindeki Hizmet Kalitesi Algısının Araştırılması

2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum/Muğla, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.171-177

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

International 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.479-483

Animatörlerin Yorgunluk Hislerinin Mesleki Tutumlarını Etkileme Biçimleri

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018

Boş Zaman (Rekreasyonel) Akiviteleriyle Stresin Üstesinden Gelme

15th International Sport Science Congress, 15 - 18 November 2017

Perception of Happiness and Leisure Boredom among University Students

15th International Sports Sciences Congress, 15 - 18 November 2017

EXAMINATION OF THE COMMUNICATION SKILLS AND TEAM WORKABILITY OF SPORTS STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES.

The 3rd International Sport Nutrition Conference “Transdisciplinary Research in Physical Therapy, Physical Activity and Sports Nutrition”, 3 - 04 October 2017

AN INVESTIGATION OF HOPELESSNESS LEVEL OF THE STUDENTS MAJORING AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES

The 3th International Conference ”TRANSDISCIPLINARY RESEARCHES IN PHYSICAL THERAPY, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS NUTRITION, 3 - 04 October 2017

Kayak Alanları ve Çığ

Kongre, Erzurum, Turkey, 16 - 18 March 1999, pp.174-176

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

33

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

229

H-Index (Scopus)

7

Project

4

Thesis Advisory

17

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals