Toplumsal Duyarlılık Projeleri İç Paydaş Buluşmaları Çalıştayı-II (Taşra Birimler)


Event Category: Workshop Organization

Activity Type: Workshop

Organized Event Year: 2023

Abstract:

Toplumsal duyarlılık projeleri uygulama ve araştırma merkezinin misyonu, vizyonu, stratejik hedefleri, toplumsal duyarlılık projelerinin anlamının, toplumsal katkı boyutunun, merkezin kuruluş tarihinin, yıllara göre toplumsal duyarlılık projeleri dağılımının, 2022 toplumsal duyarlılık projelerinin birimlere göre dağılımının, değerlendirmeye alınan proje dağılımının, danışmanlı-danışmansız proje sayısının, projelerin bütçe bakımından dağılımının, SDG konularına göre proje dağılımlarının, 2022 paydaş memnuniyet anketi sonuçları ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesinin, proje süreçlerinin, 2022 paydaş memnuniyet anketi sonuçları süreç yönetimini ve iletişiminin, 2023 paydaş memnuniyet anketi sonuçlarının, tanıtım ve sosyal medya paylaşımlarının, 2022 paydaş memnuniyet anketi sonuçları destek kılavuz ve videolarının, 2022 paydaş memnuniyet anketi sonuçlarının, proje bütçelerinin, 2023 yılı uygulama esaslarının, avans kapatma ve fatura işlemlerinin anlatılması ve sosyal medya hesaplarının tanıtılması ile katılımcıların bilgilendirilmesi.