"CUMHURİYETİN 100. YILINDA ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU" 5-7 ARALIK 2023. DÜNYA TOPRAK GÜNÜ ETKİNLİĞİ


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Symposium

Organized Event Year: 2023

Number Of Participants: 100

Abstract:

Sempozyumun dünya toprak günü etkinliği olarak seçilmesi ;

Tarımın şefleri çiftçilere ve tüm tarım aktörlerine vereceği mesaj ; “Kilit ekosistemleri korumak ve restore etmek ve doğanın atmosferden karbonu yakalamasına izin vermek diğer ifadeyle  İklim Değişikliğine ilişkin çözüm arayışlarında “Toprağı doğru yönetmeyi” ulusal güvenlik, ulusal birlik ve milli mesele haline getirmenin gerekliliğinin” de altını çizmek sempozyumun bir başka amacıdır.

Nitekim son bir kaç yıldır yaşadığımız talihsiz olayların çözüm odağında da toprak kendini belli etmiştir. Pandemide gıda üretim ortamı , depremlerde toplumsal alt yapı olarak toprağın amaç dışı kullanımı, çatışmalar / savaşların  açlıkla el ele yürüdüğü, tüm küresel sorunların ( açlık, yetersiz beslenme, göçler vb)   nedeninin toprağa dayalı sorunlar olduğu anlaşılmıştır.

Modern tarım konseptinde toprağı korumak denince akla ilk olarak erozyona ( aşınıp taşınmalara veya tarım dışı istilalara )karşı korumak akla gelir “Oysa günümüzde bunu tamamlayan ve tarım topraklarının sağlık ve kalitesinde sürdürülebilirliğini sağlamak için aynı zamanda koruyarak kullanılması, yönetilmesi de son derece önemli bir konudur. Toprak bilimciler dünya ölçeğinde toprak koruma ve toprağı koruyarak kullanma (Soil conservation and soil protection) temeline dayalı teşhis, gübre ve ıslah önerilerinde bulunmak gerek. 

Kirlenen tarım topraklarının halı gibi toplanıp atılması gerektiğini, Biyosferin bileşenlerinden su ve hava kirliliğinin giderilmesinin çok daha kolay ve mümkün, toprak temizliğinin pratik olarak mümkün olmadığını kirlenmiş halı gibi toplanıp atılacağını bilmek gerek

Topraklar, Agronomik anlamda ( sofralarımızın %95 ni sağlayan) mahsul yetiştirmek için hayati öneme sahiptir ( sofralarımızın %90), ancak aynı zamanda  ekolojik anlamda ; su arıtma, karbon tutma, besin döngüsü ve biyolojik çeşitlilik için habitat sağlama, gibi ekosistem hizmetlerini de desteklerler.

2. SEMPOZYUMUN GENİŞ ÖLÇEKLİ ELE ALDIĞI DİĞER ÖNEMLİ TEMA İSE ; GÜBRE YÖNETİMİDİR

Sempozyumda ; Bitki beslemede yeni paradigmalar konseptinde , “sosyoekonomik, çevresel ve sağlık hedeflerine” ulaşacak stratejiler ele alınmıştır. Toprağın doğasını bozmadan , idareli, koşuluna özel, toprak-bitki ölçümleri temeline dayalı  ekonomik ve ekolojik gübre yönetiminin esas alınacağı  konulara değinilmiştir