20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2020)


Event Category: Scientific Congress

Activity Type: Symposium

Organized Event Year: 2020