Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • January 2016 Doğuş Üniversitesi Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • January 2016 Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • January 2016 Atatürk İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

    National Scientific Refreed Journal