Education Information

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    Sürdürülebilir büyüme bağlamında eğitim: Ulusal ve uluslararası bir değerlendirme Sustainable Development

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı