Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Box-Jenkins Modeli ile TÜRK Turizm Sektöründe Talep Tahmini

IWACT 2019, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.110-115

The Role of Education on Sustainability of Economic Growth:Evidence from Countries Participated in PISA

5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All., Baku, Azerbaijan, 9 - 11 July 2019, pp.820-827

National Accounts Profile of Tr Levels in the Context of Economic Growth: an Evaluation from Real Indicators

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on MOUNT ARARAT and NOAH’xxS ARK, Ağrı, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.142-144 Sustainable Development

Effects of Globalization on Economic Growth:Evidence from The G-20 Countries (1990-2017)

5th INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION ANDLEADERSHIP FOR ALL, Baku, Azerbaijan, 9 - 11 July 2019

Sustainability of Economic Growth, Education and Its Relation to Total Factor Productivity: An Application on PISA Participants (1990-2018)

5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All., Baku, Azerbaijan, 9 - 11 July 2019, pp.112 Sustainable Development

ustainability of Economic Growth, Education and Its Relation to Total Factor Productivity: An Application on PISA Participants (1990-2018)

5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All., Baku, Azerbaijan, 9 - 11 July 2019, pp.112 Sustainable Development

Are Turkey’xxs International Tourism Markets Converging: Evidence from Fourier Functional Unit Root Tests

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES-ICANAS 2019, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.831-842

Arima Model for Forecasting Wheat Production in Turkey

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES-ICANAS 2019, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.773-780

The Backwardness of The Eastern Anatolia Region and Tourism Sector

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES-ICANAS 2019, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.843-854

Organic Production in Turkey

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES-ICANAS 2019, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.751-759

The Effects of Education on Economic Growth: Time Series Analysis on Turkey (1980-2018)

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES-ICANAS 2019, Ağrı, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.721-731 Sustainable Development

Nevruz Bayramı ve Ekonomik Etkileri

2nd INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS, Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018

SUSTAINABILITY OF CURRENT ACCOUNT DEFICITS IN THE EUROPEAN UNIONCOUNTRIES: A NEW GENERATION PANEL DATA ANALYSIS (2000: Q1-2017: Q4)

Proceedings of the International Conference “Information Society and Sustainable Development”, Targu-Jiu, Gorj County,, Romania, 27 - 28 April 2018, pp.497-499

CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1992Q1-2017Q4)

VI.ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 March - 31 May 2018, pp.231

SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (1960-2016)

VI.ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 March - 31 May 2018, pp.221 Sustainable Development

G 20 Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Geçerliliği: Panel Birim Kök Testinden Kanıtlar (1994Q1-2015Q4)

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.784-805

OECD Ülkelerinde Toplam Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eş-Bütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1980-2011)

TEK, (TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU) Atatürk Üniversitesi İİBF, 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, 24-25 Ekim, Erzurum., Erzurum, Turkey, 24 - 25 October 2013, vol.2, pp.257-278 Sustainable Development

EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ ÜZERİNDE TASARRUFLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1985-2014)

TEK 18. ULUSAL İKTİSAT SEMPOZYUMU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ., Konya, Turkey, 8 - 10 October 2015

Hisse Senedi Fiyatları İle Bazı Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2000-2013)

Pamukkale Üniversitesi İİBF 18. Finans Sempozyumu, 15-18 Ekim, Denizli., Denizli, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.381-395

Türk Cumhuriyetlerinde Toplam Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eş-Bütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010)

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Eylül, Ağrı., Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, vol.1, pp.531-540 Sustainable Development

Books & Book Chapters

SUSTAINABILITY ANALYSIS OF EXTERNAL DEBTS IN SELECTED EMERGING MARKET ECONOMIES: EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS

in: PERSPECTIVES ON APPLIED ECONOMICS AND POLITICS: CASES FROM TURKEY, Karabulut, K. Teazis, C. Bulut, E., and Marangoz C., Editor, IJOPEC Publication, London, pp.13-31, 2019

Ekonomik Büyüme Bağlamında TRC Düzeylerinin Ulusal Hesaplar Profili: Nominal veReel Göstergeler Üzerinden Bir Değerlendirme

in: TRC3 BÖLGESİNİN(Mardin-Batman-Siirt-Şırnak)EKONOMİK DURUMU ÜZERİNE YAZILAR, HÜSEYNİ, İbrahim, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.117-140, 2019

AĞRI İLİ GÖÇ ANALİZİ

in: AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ, Kerem KARABULUT, Editor, AİÇÜ Yayınları Yayın No: 19_Salmat Baım Yayın Anbalaj San., Ankara, pp.33-42, 2018 Sustainable Development

EKONOMİK BÜYÜME BAĞLAMINDA AĞRI İLİNİN ULUSAL HESAPLAR PROFİLİ: NOMİNALVE REEL GÖSTERGELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME (1987-2016)

in: AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ, Kerem KARABULUT, Editor, AİÇÜ Yayınları Yayın No: 19_Salmat Baım Yayın Anbalaj San., Ankara, pp.71-93, 2018 Sustainable Development

EĞİTİM VE EKONOMİ İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA AĞRI İLİNİN EĞİTİM PROFİLİ: NİCELİKSEL VE NİTELİKSEL EĞİTİM GÖSTERGELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME (2007-2016)

in: AĞRI İLİNİN SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ, Kerem KARABULUT, Editor, AİÇÜ Yayınları Yayın No: 19_Salmat Baım Yayın Anbalaj San., Ankara, pp.397-416, 2018 Sustainable Development

Effects of the Globalization on Economic Growth: An Application on the G-7 and Selected Emerging Market Economies (1991-2015)

in: Economic Development: Global Regional Studies. Global Studies Vol.4., Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Balacescu., Editor, IJOPEC Publication, International Journal of Politics Economics., London, pp.13-32, 2017 Sustainable Development

The Effects of the Global Scale Economic and Political Uncertainty on Economic Growth: The Example of Selected Emerging Market Economies (1992-2015)

in: Development Growth: Economic Impacts of Globalization,Global Studies Vol.3., Farhang Morady, Hakan Kapucu, Ömer Yalçınkaya., Editor, IJOPEC Publication, International Journal of Politics Economics., London, pp.21-33, 2017

The Effects of Institutional Structure on Economic Growth: A Case Study on EU and COMCEC Countries

in: Political Economy of Globalization Financialization Crises, İsmail Şiriner, Julia Dobreva, Çiğdem Boz., Editor, IJOPEC Publication, International Journal of Politics Economics., London, pp.13-25, 2016