Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MÜZİK VE DİJİTALLEŞME: İNOVASYON BAĞLAMINDA STAFFPAD® UYGULAMASININ İNCELENMESİ

2. BİLSEL INTERNATIONAL EFES SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS, İzmir, Turkey, 14 - 15 October 2023, pp.12-13

MÜZİK EĞİTİMİ AKADEMİK ALANINDA WEB OF SCİENCE VERİ TABANA DAYALI BİBLİYOMETRİK BİR İNCELEME

2. BİLSEL INTERNATIONAL WORLD SCIENTIFIC AND RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2023, pp.527-528

Investigation of Channels in Turkish That Having Violin Teaching Series on Youtube

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND ONLINE LEARNING, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023, pp.107

Tablodaki Müzik

Gazi Universty Faculty of Art and Design 1. International Art Symposium, 17 - 21 October 2011

Books & Book Chapters

Keman İçin Türk Müziği Dizileri

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2023

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGILARINA VE ÇALGI ÇALIŞMA EYLEMİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

in: Eğitimde Araştırma ve Değerlendirmeler Aralık 2022, Doç. Dr. Onur ZAHAL,Dr. Öğr . Üyesi Kübra Dilek TANKIZ, Editor, Gece Kitaplığı-Gece Publishing, Ankara, pp.125-142, 2022

Metrics

Publication

23

Project

1