Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Karbon Histerisinin Geçerliliğinin RALS LM Birim Kök Testiyle Analizi

EFİ 2023 Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 27 May 2023

SAĞLIK TURİZMİNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ: SEÇİLMİŞ G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.161-174

Stresli Ekonomilerde Savunma Sanayi Rekabet Gücünde Gelişmeler

International Conference on Eurasian Economies , Toskent, Uzbekistan, 17 - 19 June 2018, pp.384-390

ŞARTLI SALIVERİLENLERİN GERİ DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEYECEK İSTİHDAM MEKANİZMALARI ARAYIŞLARI: KALKINMA VE İŞ YARATMADA UZAK DOĞU ASYA ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

ULUSLARARASI DENETİMLİ SERBESTLİK BAĞLAMINDA SUÇ SOSYOLOJİSİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 16 - 17 February 2018, pp.1-18 Sustainable Development

Sovyetler Tam Eşitlikçi miydi?

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018 Sustainable Development

Yükselen Ekonomilerde Lojistiğin Belirleyicileri

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19 - 21 October 2017

BİST 100 Endeksini Etkileyen Nominal ve Reel Faktörler

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempoyumu, 2 - 04 June 2016

Türkiye de Ulaştırma Depolama Sektörü İle Dış Ticarette Gelişmeler Arasındaki Nedensel İlişkiler

II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 20 - 21 October 2016, pp.431-446

Rusya Borsasının Petrol Fiyatlarına Bağımlılığı

International Conference on Eurasian Economies , Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.632-640 Sustainable Development

Türkiye de Seçimler ve Reel Döviz Kuru Oynaklığı 1992 2014

International Conference on Eurosian Economies, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.641-651

Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği

International Conference on Eurasian Economies , Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.944-950

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme İlişkileri

International Conference on Eurasian Economies 2012, Alma, 11 - 13 October 2012

Books & Book Chapters

FİNANSAL GELİŞME ENDEKSİNDE YAKINSAMA ANALİZİ: TÜRKİYE İLE SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ

in: İktisadi ve Finansal Uygulamaların Ampirik Yöntemlerle Tahlili, Karabulut Şahin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.33-45, 2023 Creative Commons License

Uluslararası Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Küresel Ölçekte Bir Analiz

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları Cilt 1-İktisat Uygulamaları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.197-212, 2021 Creative Commons License

Cari Açık Sürdürülebilirliği ve İhracat ile İthalat Arasındaki Uzun Dönemli İlişki: Türkiye İçin Bir İnceleme

in: Cari Açık Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler Cilt I, Uygur Ercan, Editor, İmaj, Ankara, pp.125-144, 2015

Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Gelişme

in: 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi:Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, , Editor, Nobel yayın, 2013

Metrics

Publication

28

Project

7

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals