Glutatyon Redüktaz İmmobilize Esnek GrafenCoS Kğıt Elektrotun Hazırlanması Karakterizasyonu ve Glutatyon Tayininde Kullanılabilirliğinin Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Olarak Araştırılması


AKSOY M. (Yürütücü) , DAĞCI KIRANŞAN K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2018
  • Bitiş Tarihi: Kasım 2019