GLİOBLASTOMA MULTİFORM (GBM) HÜCRELERİNDE GLUTAMAT TRANSPORTER (GT) AKTİVİTESİNİN İN VİTRO VOLTAMETRİYLE NORMAL HÜCRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI, GT VE GLUTAMAT RESEPTÖR (GR) EXPRESYON SEVİYELERİNİN ORTAYA KONMASI


ŞENGÜL G. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2013
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2015