Designing and Implementing Technology-Assisted Instructional Activities Recommended in English Teaching Program


Kurşun E., Karaman S. (Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: March 2019

Project Abstract

A new teaching program has been established to be implemented in the academic year 2017-2018 in order to improve English language teaching. This program includes writing, listening and speaking skills beyond English reading skills. The program, however, recommends the use of tools called tech-packs for the development of the mentioned skills. In order for these technological tools to be involved in classroom activities, English teachers need to be able to use the tools readily and integrate them into the pedagogical approaches and course processes. For this reason, in this project, it is aimed to develop the skills of designing and implementing effective, efficient and satisfying lessons by using the teaching technology tools (videoblog, e-portfolio etc.) that English teachers need in the renewed program.

   

For this purpose, a training package consisting of two days of face-to-face training and one online session for 18 hours was planned for each group of 30 teachers in Erzurum, Erzincan and Kayseri provincial centers. The introduction of educational technology tools (videoblog, e-portfolio etc.) in face-to-face education and practical activity design for the goals in the new program will be emphasized. The trainings focus on the development of appropriate teaching activities in the direction of the learning objectives that are given to the technical use of the tools. Approximately three weeks after the face-to-face training is over, a 2-hour online session is planned in which teachers design in face-to-face sessions and share activities and practice experiences in their classroom. In this way, reaching the project targets can be determined by process evaluation.

 

It is expected that the project will contribute to enhancing the quality of language education in secondary schools by facilitating the implementation of new teaching programs and spreading innovative practices such as training, experience sharing, event preparation book. 

Bu amaçla Erzurum, Erzincan ve Kayseri il merkezinde görev yapan 30’ar kişilik her bir öğretmen grubuna iki günlük yüz yüze eğitim ve bir online oturumdan oluşan toplam 18 saatlik bir eğitim paketi planlanmıştır. Yüz yüze eğitimde öğretim teknolojileri araçlarının (videoblog, e-portfolyo vb.) tanıtımı ve yeni öğretim programındaki hedeflere yönelik uygulamalı etkinlik tasarımı üzerinde durulacaktır. Eğitimler, araçların teknik kullanımından ziyade verilen öğrenme hedefleri doğrultusunda uygun öğretim etkinliklerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Yüz yüze eğitim bittikten yaklaşık 3 hafta sonra öğretmenlerin yüz yüze oturumlarda tasarlayıp, sınıflarında uyguladıkları etkinlikleri ve uygulama deneyimlerini paylaşacakları 2 saatlik bir online oturum planlanmaktadır. Bu sayede proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı süreç değerlendirme ile belirlenebilecektir.

 

Projenin eğitimler, deneyim paylaşımları, etkinlik hazırlama kitabı gibi çıktılarının yeni öğretim programının uygulanmasının kolaylaşması ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasıyla ortaöğretim kurumlarındaki dil eğitimi niteliğinin artırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.