Doğru Planlama Doğru Kariyer


Creative Commons License

KARAKUŞ Ü., AKBABA E., GÖKÇE B., KARAKAYA K., SERİN E., NARMANLIOĞLU H. K., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: April 2020

Project Abstract

İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik olarak üniversite hayatı hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin kariyer planlanmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında bilgilendirici toplantılar yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda projede görev alan öğretim elemanları ve öğrencileri ile üniversite hayalleri kuran öğrenciler bir araya getirilmiş ve bilgilendirici sunumlar yapılmıştır. Ayrıca İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulunda yer alan bölümlerin hakkında bilgi veren tanıtıcı materyaller hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Böylelikle hem aday öğrencilerin kariyer planlarına yön verilmeye çalışılmış hem de İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun öğrencilere tanıtımı da gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile öğrencilerin doğru bir planlama yapmaları, üniversite ve kariyerlerini doğru bir şekilde tasarlamalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.