SIÇANLARDA DENEYSEL MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE LASİDİPİN, RAMİPRİL VE VALSARTAN’NIN AKUT VE KRONİK KORUYUCU ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


ALBAYRAK A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2011
  • End Date: June 2012