Farklı Cilalama Setlerinin Polyether Ether Ketone PEEK Materyalinin Yüzey Pürüzlülük ve Sertliğine Etkisi ile Farklı Yüzey Pürüzlendirme Yöntemlerinin PEEK-Akrilik Bağlantısına Etkisinin İncelenmesi


ÖZDOĞAN A. (Executive), TOSUN B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: June 2020