CAPPARİS SPİNOSA EKSTRESİNİN SIÇANLARDA İNDOMETAZİN İLE İNDÜKLENEN ÜLSER MODELİNDE KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


ALBAYRAK A. (Executive), BAYIR Y., HALICI Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: December 2020

Project Abstract

x