Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulmuş Kemik Kırık Modelinde Melatonin Reseptör Agonistleri Olan Agomelatin ve Ramelteonun Etkilerinin İncelenmesi


KÖSE D. (Executive) , KÖSE A., HALICI Z. , TOKTAY E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: August 2020