Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Kars İline İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması


Oktay E. (Executive)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2015 - 2015

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: December 2015