Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Siyah Alaca Tosunlarda Fonksiyonel Et Üretimine Uygun Yağ Asidi Kompozisyonu ile İlgili Biyokimyasal Parametreler İçin Optimum Besi Başı Yaşının Tespiti ve Bu Özelliklerle Etin Organoleptik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması,


Yanar M., Aydın R., Yaprak M., Kaynar Ö., Koçyiğit R.(Executive), Diler A., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: October 2020

Project Abstract

Et, içerdiği çeşitli bileşenler, özel tat ve kokusu ile insan beslenmesinde önemli bir gıda maddesidir. Ancak, bazı et bileşenlerinin kardiyovasküler hastalıklar, kanser riskini arttırması ve yüksek kolesterole sebep olabilmesi gibi hastalıkların etkenleri arasında görülmesi tüketici tercihlerini daha sağlıklı fonksiyonel gıdalar yönünde yapmaya sebep olmuştur. Bu nedenle, son yıllarda yurtdışında “Fonksiyonel Et” üretimi olanaklarının araştırılması önem arz eden bir konu halini almıştır. Sığır etleri, ruminant olmayan hayvan yağlarına göre daha yüksek düzeyde istenmeyen doymuş yağ asidine (SFA) ve daha düşük SFA/PUFA (çoklu doymamış yağ asidi) oranına sahiptirler.Etlerde yağ asidi kompozisyonu etkileyen faktörlerin başında hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, karkas ağırlığı, rasyon, uygulanan besi sistemleri ve diğer çevresel koşullar gelmektedir. Fonksiyonel et üretimi açısından en ideal besi başı yaşı saptanarak besi programlarının planlanması ve uygulaması ile yağ asidi profilinin arzu edilen yönde modifikasyonu mümkün olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ilk olarak 1950 m rakımlı bir bölgede yetiştirilen, damızlık dışı Siyah Alaca tosunların etlerinde yağ asidi kompozisyonları, CLA, kolesterol, trigliserid düzeylerinin farklı besi başı yaşlarına bağlı olarak değişimleri ortaya konarak fonksiyonel et üretimi açısından en uygun besi başı yaşı belirlenecektir. Diğer taraftan etlerde objektif gevreklik ölçümleri ve duyusal (organoleptik) et kalite özellikleri tespit edilerek bu özelliklerin yağ asidi kompozisyonları ile arasındaki ilişki durumu belirlenecektir.