Yetişkinlerin ergenlik dönemindeki bireylerle iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive) , Bozkurt A.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Ergenlik dönemi birçok yetişkinin endişeyle karşıladığı ve çok fazla zorluğu içinde barındıran gelişimsel bir dönemdir. Ergenler ergenliğe girerken vücutlarında oluşan çok sayıda fiziksel değişikle başa çıkmak durumda kalırlar. Bu durum onları daha duyarlı ve kendileriyle ilgili söylenenlere karşı hassas hale getirebilir. Ergenler bu dönemde kendileriyle ilgili daha fazla karar vermeleri beklenir. Bu durum kim oldukları ve hayatta ne yapmak istedikleri ile ilgili kendi fikirlerini ifade etmeyi içermektedir. Bu gibi durumlarda bağımsız ve uyumlu genç yetişkinlere dönüşme çabalarına rehberlik eden ve sağlıklı bir şekilde iletişim kurmalarına destek sağlayan yetişkin bireylere ihtiyaç vardır. Kişiler arası çatışmada bireylerin zıt tavırlar içinde olmaları iletişim çatışmalarına neden olmaktadır. İletişim ortamını kendi çevresinde bulamayan ergenler, “Sanal Oda”larda iletişim kurma çabasına girmektedir. Bu durum ergen-çevre arasında kopan iletişim ağının giderek derinleşmesine neden olmaktadır. Olumsuz birtakım olayların meydana gelmesi bu noktadan itibaren ortaya çıkmaya başlamaktadır. Ergenlerin gerek şiddet eğilimleri gerekse olumsuz sosyalleşme durumlarına bu tür ortamlar etkili olmaktadır. Bu projenin amacı, iletişim sorunlarının neden olduğu riskli durumları azaltmak için sevgi evlerinde çalışan profesyonellerin ergenlerle iletişim becerilerinin yetkinliğinin geliştirilmesi planlanmıştır.