Beslenme ve Diyetetik Bölümü Besin İşleme ve Araştırma Laboratuvarı Araştırma Destek Projesi


Creative Commons License

Taşğın E. (Executive), Karataş N., Aydın Çil M., Akalın H., Özgeriş F. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: March 2020

Project Abstract

Beslenme ve diyetetik alanında eğitim alarak yetiştirilen diyetisyen; bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini belirleyen, uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan kişidir. Diyetisyen;  besini ve beslenmeyi en iyi şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik,  sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan bir meslek grubu olup aynı zamanda bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır. Hizmet alanlarının bu şekilde gelişiyor olması mesleğe uygulamaların yanı sıra bilim üretir bir kimlik kazanmasına da yol açmış durumdadır. Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi gibi çok sayıda disiplinle ile yakından ilişkili bir alandır.
 
Günümüzde toplum sağlığının doğru beslenme ve doğru besinlerin tüketimi ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenerek sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim veren, araştırmalar yapan ve topluma bilimsel danışmanlık hizmetleri sunan bir Beslenme ve Diyetetik Bölümü bu Üniversite ve bölge için oldukça önemlidir. Bu nedenle alana dair yenilikçi yaklaşımlara dahil olmak, hem besinlerin işlenmesi ve hazırlanması hem de nasıl doğru tüketilebileceğinin topluma sunulması açısından büyük önem taşımaktadır. Mevcut proje ile kurulması planlanan Besin İşleme ve Araştırma Laboratuvarında, laboratuvarın etkin kullanımı için gerekli olan teknik düzenlenme ve rutin olarak kullanılacak cihazların temin edilmesi amaçlanmıştır.