Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Mandibulanın Trabeküler Paterninin Fraktal Özellikleri


Çankaya E. (Executive), Doğan H., Yılmaz A. B., Miloğlu Ö., Altunok M., Uyanık A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: March 2023

Project Abstract

Böbrek nakli, son dönem kronik böbrek hastalığı (SDBY) için tercih edilen tedavidir. Hastalara diyalize kıyasla daha iyi bir yaşam kalitesi ve daha uzun bir yaşam süresi sağladığı gösterilmişti(1,2). Böbrek transplantasyonundan sonra Kemik Mineral Yoğunluğundaki (KMY) azalma genellikle transplantasyon öncesi diyaliz süresi, transplantasyon yaşı, D vitamini eksikliği ve düşük vücut kitle indeksi (BMI, <23 kg/m²), kortikosteroid tedavisinin kümülatif etkisine kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili periodontitise bağlanır (3,5).

       Dijital panoramik radyografi, diş çürüğü ve periodontal hastalıkların miktarını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Panoramik radyografiler dentoalveolar yapıların geniş bir görünümünü sağladığından, anatomik bir dönüm noktası olarak çenelerdeki kemik durumu ve mandibular alt korteks değerlendirmesi gibi çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılabilirler. Kemik durumunu değerlendirmek için dijital panoramik radyografi için farklı indeksler sunulmuştur. Dijital panoramik radyograflar (PR), kemik yapısını tahmin etmek için uygun invaziv olmayan yöntemler olan görüntü işleme algoritmalarının ve radyomorfometrik indekslerin (RI) uygulanmasını kolaylaştıran yaygın olarak kullanılan tarama araçlarıdır (6,7).

        Kronik Böbrek Yetmezliğinde periton diyalizi ve hemodiyaliz yapan hasta grubunda trabeküler ve kortikal kemik dansitesinde azalma tespit edildi(8). Bunun yanında ıntravenöz steroid kullanımı, hiperlipidemi, sigara kullanımı PR ile yapılmış çalışmalarda kemik fraktal paternde azalma gösterilmiştir (9-11).