İzotretinoin ile İnflamatuar Barsak Hastalıkları Arasındaki İlişkinin Fekal Kalprotektin Üzerinden İncelenmesi


Creative Commons License

Bilen H. (Executive), Ağkurt T., Ayyıldız B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2022

Project Abstract

İzotretinoin aktif retinoik asit metaboliti olup şiddetli akne vulgaris ve diğer topikal, sistemik tedavilere

dirençli akne vulgarisin tedavisinde kullanılmaktadır. Sıklıkla akne vulgaris tedavisinde kullanılmasına

rağmen, birçok dermatolojik hastalık tedavisinde yer alır. Akne vulgariste izotretinoin tedavi süreleri

ortalama 4-8 ay arasında değişmek ve idame tedavisi alan hastalarda bu süre uzayabilmektedir.

İzotretinoinin diğer sistemik tedavilere nazaran uzun süreli tedavi protokollerinin olması ve birçok

dermatolojik hastalıkta kullanımı; ilacın yan etki sıklığını artırmaktadır. İzotretinoin tedavisi sırasında

mukukutanöz yan etkiler sıklıkla gözlemlenmektedir. Psikiyatrik, oftalmolojik, metabolik, santral sinir

sistemi, gastrointestinal sistem ve kas iskelet sistem ile alakalı yan etkilerinin de olduğu bilinmektedir.

İzotretinoin ile inflamatuar barsak hastalıklar (İBH) arasındaki ilişkiler konusunda çelişkili yayınlar mevcuttur.

Kalprotektin ilk olarak 1980 yılında tanımlanan, kalsiyum ve çinko bağlayıcı sitozolik bir proteindir. Fekal

kalprotektinin intestinal mukoza enflamasyonun derecesini değerlendirmede güvenilir ve non invaziv bir

belirteç olduğu gösterilmiş olup barsağın akut faz reaktanı olarak değerlendirilebileceği ifade edilmektedir.

Fekal kalprotektinin İBH’ı fonksiyonel gastrointestinal bozukluklardan ayırt etmede kullanılan güvenilir bir

fekal biyomarkerdır. Şüpheli İBH vakalarındaki düzeyleri kolonoskopi gereksinimini belirleyen önemli bir

tetkiktir.

Son yıllarda izotretinoin kullanımının İBH oluşumunda sebep-sonuç ilişkisi kurmaya yeterli olmadığı görüşü

hakimdir. Ancak yapılan çalışmaların çoğunluğu retrospektif vaka kontrol araştırmaları şeklindedir.

Çalışmamızda ek gastrointestinal patolojisi olmayan, orta ve şiddetli akne vulgaris tanısıyla başvuran ve

izotretinoin tedavisi başlanacak 64 hastanın tedavi öncesi ve sonrası fekal kalprotektin düzeyleri prospektif

olarak karşılaştırılacaktır.