Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi


Kara F., Erol H. A., Gülsevin G.

Other International Funding Programs, 2020 - 2023

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: December 2023

Project Abstract

Türk Dil Kurumu bünyesinde Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu çalışmaları kapsamında, Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi" hazırlanmaktadır. Atlas kapsamında oluşturulacak haritalar hem kitap olarak yayımlanacak hem de internet üzerinden sesli ve görüntülü kayıtlarla örneklendirilerek kullanıma sunulacaktır.