ERZURUM HORASAN İLÇESİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE NEONATAL DÖNEM BUZAĞI İSHALLERİNDE ROTAVİRÜS VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI


Kalay Y., Avci Y.(Executive)

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2023
  • End Date: October 2024

Project Abstract

Projemizde Erzurum ili Horasan ilçesindeki süt sığırcılığı işletmelerinde neonatal dönemdeki buzağı kayıplarının rotavirüs enfeksiyonlarıyla ilişkisi üzerine bir araştırma planlanmaktadır. Buzağı kayıplarının işletmelerde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı ve verimlilik üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Buzağı ishalleri, işletmelerin gelirlerini azaltan ve sürdürülebilirliği tehdit eden önemli bir sorundur. Projemizin amacı, Erzurum Horasan ilçesindeki buzağılarda rotavirüs enfeksiyonunun yaygınlığını belirlemek ve enfeksiyonun kontrolüne yönelik stratejiler geliştirmektir. 

Proje kapsamında ishal semptomları gösteren buzağılardan dışkı örnekleri toplanacak ve rotavirüs antijenlerinin varlığı ELISA yöntemiyle analiz edilecektir. Bu araştırma, yerel düzeyde rotavirüs enfeksiyonlarının yaygınlığını ve etkilerini belirlemekle kalmayıp, aynı zamanda buzağı sağlığı ve süt sığırcılığı verimliliği üzerinde olumlu etkiler sağlamayı hedeflemektedir. 

Proje sonuçları, yerel ve ulusal düzeyde buzağı ishali kontrol programlarının geliştirilmesine ve veteriner hekimlere, yetiştiricilere bilgi ve tavsiyeler sunulmasına katkıda bulunacaktır. Bu projenin özgün değeri, Erzurum ilinin Horasan ilçesinde daha önce buzağı ishallerinde rotavirüs enfeksiyonları üzerine yapılmış bir çalışmanın bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Projemiz işletmelerdeki buzağı kayıplarının azaltılmasına ve süt sığırcılığı verimliliğinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Elde edilen sonuçlar ile hayvan sahiplerine aşılamanın önemine dair bilgilendirme yapılacaktır. Böylece işletmelerin rotavirüs enfeksiyonlarına karşı daha etkili tedavi ve korunma önlemleri almasını sağlayarak, ekonomik kayıpların azaltılmasına ve işletmelerin verimliliğinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, bu projenin sonuçları bilimsel bir makale olarak paylaşılarak diğer araştırmacı ve uzmanların projemizin bulgularından faydalanabilmesine imkan sağlanacaktır.

Projemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde de birçok hedefe uyum sağlamaktadır. Özellikle SKA 3 (İyi Sağlık ve İyi Yaşam), SKA 8 (İşletme Verimliliği ve Ekonomik Büyüme), SKA 12 (Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim) ve SKA 17 (Ortaklıklarla Hedeflere Ulaşma) ile projemizin ilişkilendirilebilecek önemli yönleri bulunmaktadır.