Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Öğrenci Personel ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Üç Boyutlu Sanal Ortam Uygulamasının (AtaMeta) Tasarlanması Geliştirilmesi Uygulanması ve Değerlendirilmesi


Ömeroğlu G. (Executive), Çilligöl Karabey S., Aydemir Arslan M., Kocadağistan E., Öztürk M., SİS İ. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2022
  • End Date: December 2023

Project Abstract

Bu projenin amacı, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri, personeli ve öğretim elemanlarına sunulan dinamik verilere dayalı destek hizmetlerinin tamamının üç boyutlu sanal ortama taşınmasına yönelik hali hazırda kullanılan uygulamanın (AtaMeta) bir üst versiyonunun tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir.  Proje kapsamında söz konusu uygulamanın nasıl olması gerektiğinin belirlenmesinin yanı sıra ilgili uygulamanın öğrenci, personel ve öğretim elemanları tarafından kullanımına yönelik kabul düzeylerinin ve kabul düzeylerini etkileyen faktörlerin, göz izleme cihazı ile kullanışlılığının, uygulamaya yönelik görüş ve deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bu uygulamaya yönelik bilişsel, öğretimsel ve sosyal buradalıkları ile dezavantajlı öğrencilerin uygulamaya yönelik görüş ve deneyimlerinin incelenmesi de amaçlanmaktadır.
Bu araştırmada nitel veya nicel bir yöntemin birincil yöntem olarak kullanıldığı ve yine nicel veya nitel ikincil bir yöntem kullanılarak ek verilerin toplanılmasına olanak sağlayan karma araştırma yöntemlerinden “İç İçe Geçmiş Karma” araştırma yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemde ikincil olarak belirlenen yöntemle elde edilen veriler, birincil yöntemle iç içe ve o yöntemi güçlendirmek için kullanılmaktadır. İlgili uygulamanın öğrenci, personel ve öğretim elemanları tarafından kullanımına yönelik kabul düzeylerinin tespiti için ölçek kullanılacaktır. Öğrenci, öğretim elemanı ve personellerin AtaMeta’ya yönelik görüş ve deneyimleri ise görüşmeler ile toplanacaktır. Öğrenci, personel/uzman ve öğretim elemanları tarafından göz izleme cihazı ile birlikte gerçekleştirmeleri gereken görevlere ait veriler Görev Soru Formu ile toplanacaktır. Öğrencilerin sosyal bilişsel ve öğretimsel buradalıklarının tespiti için ölçek kullanılacaktır. Ayrıca dezavantajlı öğrencilerin uygulamaya yönelik görüş ve deneyimlerinin tespiti için de görüşme formu kullanılacaktır. Uzman ve kullanıcı deneyim/görüşleriyle hazırlanacak olan bu 3D sanal uygulamanın benzer şekilde eğitim-öğretim hizmeti sürdüren kurumlar tarafından kolaylıkla kullanılabileceği, çağın gerekliliklerine uygun dijital ortamları eğitim ve idari süreçlerine dahil edebilmelerini sağlayacaktır.