Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları.


Creative Commons License

Gür F., Gür B.(Executive), Kaya E. D., Türkhan A., Onganer Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: March 2018