Glutatyon Redüktaz İmmobilize Esnek GrafenCoS Kğıt Elektrotun Hazırlanması Karakterizasyonu ve Glutatyon Tayininde Kullanılabilirliğinin Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Olarak Araştırılması


AKSOY M. (Executive) , DAĞCI KIRANŞAN K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: November 2019