Prepubertal düvelerde vajina içi progesteron salan gerecin VİG (PRID DELTA) tekrarlı kullanımının kan progesteron ve östrojen düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması


Creative Commons License

ÇOLAK A. (Executive), BOYACI D. T., CENGİZ M., CHACHER M. F. A., CEBECİ A. İ., POLAT B., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: July 2018

Project Abstract

İneklerde östrus senkronizasyonu amacıyla kullanılan intravajinal progestagenler (VİG), yaklaşık olarak siklusun diöstrus evresi süresi olan 10-12 gün uygulanmaktadır. Çalışma, prepubertal 10 aylık üç düvede yapılacak, maliyeti azaltmak için; bir VİG her seferinde başka bir düveden başlanarak 7’şer gün süre ile üç kere kullanılacaktır. Çalışmada prepubertal düvelerin kullanılma nedeni; ovaryumlardaki siklik aktivitenin istenilen düzeyde başlamamış olmasıdır. Tekrarlı kullanılan VİG’lerin etkisini araştırmak için hayvanlardan uygulamayı izleyen belirli günlerde kan alınacak, kandaki progesteron, östrojen düzeylerine bakılacak ve ovayumlarda gelişecek folliküllerin çapı ultrason ile ölçülecektir. Bu verilere dayanılarak her uygulama sırasında VIG’lere ilk, ikinci ve üçüncü kullanımlarında alınan yanıtlar ortaya konulabilecektir. Tekrarlı kullanım konusunda ülkemizde daha önce yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamakta olup, dünyada da oldukça az sayıdadır. Yapılan çalışmalar sadece graaf folliklü gelişimi ve gebeliklerle ilgili olup, östrojen ve progesteron düzeylerinin belirlendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. VİG’lerin normal kullanım süresinden daha kısa süreli ve tekrarlı kullanımının başarılı olması durumunda; ineklerde östrus senkronizasyonu amacıyla oldukça yaygın kullanılan bu gerecin inek başına düşen maliyeti düşürülmüş ve işletmeler için ekonomik anlamda önemli bir yarar sağlanmış olacaktır.