SALİSİLİK ASİTin OHİDROKSİL GRUBUNUN DEĞİŞİK ASİTLERLE OLUŞTURACAĞI YENİ ESTER TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN COX İNHİBİSYON AKTİVİTELERİNİN İNSİLİKO MOLEKÜLER MODELLEME VE İN VİTRO ÇALIŞMALARLA DEĞERLENDİRİLMESİ


KOCA M. (Executive), NİŞANCI B., BAYIR Y., ERCAN Z., ANIL B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: March 2022