İLAÇLARDA EXTRACTABLES VE LEACHABLES ANALİZİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU


Kılıç H. (Executive), Atila A.

TUBITAK Project, 2020 - 2027

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: August 2027

Project Abstract

İLAÇLARDA EXTRACTABLES VE LEACHABLES ANALİZİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU