Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalarında Helicobacter Pylori Eredikasyonu Sonrası Enflamatuvar ve Klinik Yanıtın Değerlendirilmesi


ALBAYRAK F. (Executive), ALTUNOK M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: January 2020