Farklı Semptomatik Düzeylerde Covid-19 Hastalığını Geçirmiş Olan Post-Covid-19 Bireylerin Serum Igg-Fc Bölgeye Özgü N-Glikozilasyon Profillerinin Karşılaştırmalı Analizler


Kutlu Z. , Yaman M. E. (Executive) , Kadıoğlu Y. , Atakay M., Aksakal A., Koçak Ö. F.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: March 2023