"WE ARE WOMEN"


Meral T. (Executive), Harorlı E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: August 2022

Project Abstract

ÖZET

“BİZ KADINIZ"  projesi ile okulumuz İspir Hamza Polat MYO Öğrencilerimizin ve İspirli Kadınların da katılımı ile kadına uygulanan şiddet konusunun ele alınması ve KADES Uygulamasının tanıtılması amaçlanmıştır

Proje fikri kadına yönelik şiddet vakalarının son zamanlarda artmasından kaynaklı olarak kız öğrencilerimizi ve kadınlarımızı hukuksal hakları konusunda aydınlatma ve birçok kişi tarafından halen bilinmeyen veya nasıl kullanıldığı konusunda bilgisi olmayan kadınlarımızı KADES Uygulamasından haberdar etme ve nasıl kullanılacağı konusunda yönlendirme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Proje 2. sınıf eğitim görmekte olan 2 öğrenci ile oluşturulan çalışma grubu ile yürütülmüştür. Proje uygulama sürecinde yapılan tüm çalışmalar okul idaresi ile birlikte koordine edilmiştir.  

Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadın, KADES