Kentsel Geometri İle Değişen Termal Konforun İyileştirilmesinde Peyzaj Bileşenlerinin Rolünün İrdelenmesi


Toy S., Oğuz D.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: February 2024