Lisansüstü Danışman Atama Karar Destek Sistemi


Erkayman B. (Executive), Çavuşoğlu B., Özbek I. Y., Küçük S., Usanmaz B., Erkal G., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: November 2023

Project Abstract

Lisansüstü danışman atama, hem danışman hem de öğrenci için planlama gerektiren önemli bir süreçtir. Bu süreci yürütmek için farklı araç ve uygulamalar kullanılarak etkili ve verimli hale getirilebilir. Üniversitemizde öğrencilere danışman atanması bölümler tarafından kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda genellikle sezgisel olarak yapılmaktadır. Bu toplantı sonuçlarına göre bölüm başkanları hangi öğretim üyesinin hangi öğrencilere atanması gerektiği konusunda doğru kararları veremeyebilirler. Bu nedenle öğrenci ve danışmanlara ait verilere dayalı olarak bölüme atama önerisinde bulunacak bir karar destek sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda lisansüstü danışman atama sürecini kolaylaştırmak ve karar verme konusunda bölüm başkanlarına destek olmak için bilgisayarlı bir araç tasarımı ve uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen bu araç ile hem öğrenciler hem de danışmanlar için doğru ve tam özellikli bir danışmanlık sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışma üniversitemizde ilk defa uygulanan etkili bir lisansüstü danışman atama süreci olması açısından özgündür. Bu aracın kullanılmasıyla dağıtılmış bir sistemden merkezileştirilmiş bir sisteme geçilmesi sağlanmış olacaktır. Böylece karar süreçlerinin sistematikleştirilmesi, objektif kararların alınması yani karar vermede insan faktörü etkisinin en aza indirilmesiyle zamanın ve mali kaynakların tasarruflu kullanılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda doğru danışman atamasının gerçekleştirilmesi üniversitemizin başarısı ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Önerilen bu uygulama lisansüstü danışman atama sürecinde farklı üniversitelerin de kullanılabileceği bir araç olma niteliğindedir.