Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Floresans, Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Araştırılması


TANRIVERDİ EÇİK E.

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2011
  • End Date: December 2013