Ters Yüz Edilmiş Sınıflar Yönteminin Finans Eğitimine Uygulanması


Creative Commons License

AĞIRMAN E. (Executive), STAMPFL T., TRİNH C., ŞAHİN L., KARCIOĞLU R., BARAKALI O. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Finans Eğitimi'nin karşılaştığı problemler çok katmanlıdır ve tüm yükseköğretim müfredatlarında ve öğretim uygulamalarında ortak olan birkaç faktörü içermektedir. Finans sınıfları genelde çok büyüktür ve öğrenci ve öğretim üyeleri arasında en az kişisel etkileşim olanağı sağlayan büyük sınıflarda dersler işlenmektedir. Büyük sınıflar öğrencilerin sınıf içerisinde kendilerini göstermelerine fırsat vermemekte hatta sınıf içerisinde öğrencilerin kaybolmalarına ve sınıfla ilişkilerinin kesilmesine ve içeriğin karmaşıklığı, öğrencilerin hazırlık derecesinin farklı düzeyleriyle birleşince, pek çok eksikliğe, daha az geçme notuna ve öğrencilerin finans dersinden hoşnutsuzluklarının artmasına neden olur. Bu durumu, yükseköğretimin maliyeti ve değerinin sorgulanacağı daha büyük uluslararası bir eğilimde ele alırsak ortaya çıkan sorunlara acilen bir çözümün bulunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu projenin amacı, üniversite seviyesinde finans eğitiminde ters yüz edilmiş sınıflar metodolojisini incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda finans eğitiminin karşılaştığı bahsi geçen bu sorunlara çözüm aramak adına ters yüz edilmiş sınıflar yöntemini bazı finans derslerine uygulayacağız. Bu proje ayrıca, finans eğitiminde pedagojik yöntemlerle ilgili gelecek araştırmalar için bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.