Uluslararası (Biyo)iklim Değişikliği Sempozyumu International (bio)climate change symposium


TOY S. (Executive), ESRİNGÜ A., DURSUN D., ÇAKICI F. Z., YAVAŞ M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: October 2022

Project Abstract

Atmosfer, hidrosfer, kriyosfer (buz küre), litosfer ve biyosfer olarak adlandırılan beş temel bileşen ve bunlar arasındaki etkileşimlerden meydana gelen küresel iklim sistemi; başlangıçtan günümüze farklı zaman periyotlarında önemli değişimlere maruz kalmıştır. İklim sistemi bileşenleri doğal ya da antropojenik (insan kaynaklı) faktörce değişime zorlanmaktadır. Uzun süredir etkisi artan antropojenik faaliyetler, tarım, ormansızlaşma ve kentleşmeden dolayı doğal yeryüzü özelliklerini değiştirerek ve atmosfere sera gazı, partikül madde ve fazladan (atık) ısı salarak iklim bileşenlerinin tamamında zorlamalara neden olmaktadır. Bu zorlamalar insan yaşamını zorlaştırmakta ve dünyanın giderek daha da yaşanmaz ve nihayetinde insan varlığının sonunu hazırlayan bir hale gelmesine sebep olmaktadır. İklim değişikliği insanların kendi yaşamı ve sağlığı üzerinde de gittikçe belirginleşen etkiler göstermektedir. Bu etkilerin tamamını biyoiklimsel değişim olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle genelde iklim değişikliği özelde ise insan biyoiklimsel değişimi konularında yapılmış ve yapılacak her türlü çalışmanın değerli olduğu ve sayı ve nitelik olarak artması gerektiği konunun tüm taraflarının isteğidir. (Biyo)iklim değişikliği konusunda yapılacak bilimsel bir toplantının başta dünya literatürüne, ardından ülkemiz ve bölgemizle ilgili bilimsel görüşlerin oluşmasına katkı sağlayacağı, konunun taraflarının bulguları ışığında görüşlerini söyleyecekleri bir platform oluşacağı açıktır.