Kanser Tedavisi İçin Foto Duyarlaştırıcı Adayı BODIPY Substitüe Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonları, Fotofiziksel ve Singlet Oksijen Üretim Özelliklerinin İncelenmesi


TANRIVERDİ EÇİK E. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: October 2016