Karaciğer Sirozlu Hastalarda Portomezenterik Dolaşımın Endoskopik Doppler Ultrasonografi Değerlendirilmesi ve Vasküler Yapılardan Elde Edilen Doppler Parametrelerinin Histopatolojik Tanı ve Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi


DURSUN H. (Executive) , KARAMAN A. , YALÇIN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: Continues