Sıçan Ovaryumunda İskemiReperfüzyon Hasarı üzerine Propolis ve Borik asitin Etkileri Biyokimyasal İmmünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler


GEYİKOĞLU F. (Executive), ŞİŞMAN T., ÇERİĞ S., ÇOLAK S., BAKIR M., BAKIR T. Ö., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: July 2018