Sıçan Ovaryumunda İskemiReperfüzyon Hasarı üzerine Propolis ve Borik asitin Etkileri Biyokimyasal İmmünohistokimyasal Moleküler ve Histopatolojik Değerlendirmeler


GEYİKOĞLU F. (Executive) , ŞİŞMAN T. , ÇERİĞ S. , ÇOLAK S., BAKIR M., BAKIR T. Ö. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: July 2018