ATA-AÖF TOPLUMSAL SORUMLULUK-DİJİTAL OKURYAZARLIK


Ata A. (Executive), Aydemir Arslan M., Ömeroğlu G., Akçay H., Akçay L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2022
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Amaç:Bu projede sürdürülebilir ve nitelikli eğitim kapsamında, eğitim sistemine katkı sağlamak için öğrenen açısından dijital iletişim olanaklarını en iyi performansta kullanma amaçlanmaktadır. Bu konuda geliştirilen özgün video ile herkese açık olarak, çağımızın en önemli bilgeliklerinden olan dijital okuryazarlığın tanıtılması yapılacaktır.
Yöntem:Dijital eğitimin ve dijital iletişimin ön plana çıktığı günümüzde, birçok konuda yardımcı materyaller olarak görülen videolar, çeşitli platformlarda yayınlanmaktadır. Bu projede dijital okuryazarlık becerileri ile ilgili olarak bir video geliştirme amaçlanmaktadır. Dijital okuryazarlık hakkında çekilecek videonun izleyen hedef kitleye farkındalık kazandıracağı düşünülmektedir. Hedef kitle olarak örneklem Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri olarak seçilmiştir. Bunun yanında Fakültenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanacağı için daha geniş olarak tüm toplumu da kapsayabilecektir. Video içeriğini genel olarak aşağıdaki başlıklar oluşturacaktır: • Öğrenen açısından dijital okuryazarlık • Öğreten açısından dijital okuryazarlık • Materyal açısından dijital okuryazarlık • Medya açısından dijital okuryazarlık Genel olarak bu başlıklar dâhilinde Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi stüdyolarında video çekimleri yapılacaktır. Bu başlıklar senaryolaştırılacak ve proje yürütücüsünün çekimiyle devam edecektir. Çekim aşamasından sonra kurgu aşamasına geçilecek ve en fazla 5 dk. olarak planlanan video kurgulanacaktır. Kurgu aşamasında video çekimine ek olarak içerikle ilgili fotoğraf, resim, yazı gibi materyaller kullanılarak izleyenlere sunulacaktır. Araştırma ve eğitim temelli toplumsal katkı projesi olarak planlanan bu proje daha sonraki süreçlerde fakültenin öğretim üyeleri tarafından her birinin kendi alanına göre çekeceği videolardan oluşacak ve imkan dâhilinde sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Herkese açık olarak Fakültenin web sitesinde yayınlanacak olan video aynı zamanda Fakültenin sosyal medya hesapları olan Twitter, Instagram ve Youtube’da da eş zamanlı olarak yayınlanacaktır. Hem site hem de sosyal medyanın topluluk kısmı dikkate alınacak ve paylaşımların altına yapılan yorumlar değerlendirilecektir. Sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte sosyal sorumlulukta medyanın rolü de ortaya çıkacak ve hem Fakülte öğrencileri hem de toplum faydası öne çıkarılacaktır. Etkinlik: Özgün olarak geliştirilen video, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi web sayfasında ve Fakültenin sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.