SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN BASİT BİR TEDBİR


Creative Commons License

Alay H. (Executive) , Özlü İ. , Göktuğ Kadıoğlu B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: January 2022

Project Abstract

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla ulusal ve uluslararası ortakları ile birlikte bir çalışma yürütüldü. Bu çalışma raporuna göre sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında “sağlık ve kaliteli yaşam” maddesi de yer almaktadır. AIDS, verem, hepatit B gibi bulaşıcı hastalıkları 2030 yılına kadar ortadan kaldırma, anne sağlığının iyileştirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması sürdürülebilir kalkınma programının amaçlarındandır.

Bu nedenle maternal dönemde annelerin HBV varlığı açısından tetkik edilmesi, anne sağlığı için ve bebeğe bulaşı engellemek adına kolay uygulanan ve basit bir yöntemdir. Anne ve çocuk sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bu proje kapsamında hamilelik döneminde annelerin hepatit B enfeksiyonu hakkında farkındalığını artırmak, kendilerinin ve bebeklerinin takiplerini yaptırmalarını sağlamak amacıyla Hepatit B enfeksiyonu hakkında önemli noktaları içerisine alan broşürler hazırlandı. Bu projeyle HBV enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrolü için toplumsal farkındalık oluşturuldu. HBV’nin anne ve çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini azaltmak adına sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuldu.

 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, hepatit B aşısı, maternal hepatit B,  toplumsal fakındalık