Ardahan Kars ve Iğdır İllerindeki Sucul Coleoptera ve Sucul Hemiptera faunasının belirlenmesi sucul ekosistemlerde yaşayan Coleoptera Helophoridae Hydrochiidae Hydrophilidae ve Dytiscidae ile bunların yaşam ortamlarındaki su ve toprak ağır metal birikimlerinin saptanması tatlı su balıkları ve kurbağalarının endohelmint parazitlerinin araştırılması


BEKTAŞ M. (Executive), YILDIRIM E., ERMAN Ö. K., BİLEN S., TEPE Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: October 2021