TlGaS2 ve TlGa1xFexS2 Tabakalı Yariletkenlerin Büyütülmesi Yapısal Karakterizasyonu ve Raman Spektrumu Özelliklerinin İncelenmesi The Growth of TlGaS2 and TlGa1xFexS2 Layered Semiconductors Investigation of Structural Characterization and Raman Spectrum Properties


GÜRBULAK B. (Executive) , ÖZBEY K. Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: July 2019